فر
 • برنامه پخت

  10 عدد

  صفحه نمایش

  لمسی

  شیشه درب

  3 جداره

  ساعت دیجیتال

  با تایمر اتوماتیک قطع

 • برنامه پخت

  10 عدد

  صفحه نمایش

  لمسی

  شیشه درب

  3 جداره

  ساعت دیجیتال

  با تایمر اتوماتیک قطع

 • برنامه پخت

  10 عدد

  صفحه نمایش

  لمسی

  شیشه درب

  3 جداره

  ساعت دیجیتال

  با تایمر اتوماتیک قطع

برخی از ویژگی‌های محصولات بنس
تنوع محصول
کیفیت محصول
گارانتی محصولات