دوقلو
 • ظرفیت دیگ

  13 کیلو

  مخزن

  دوقلو

  خشک کن

  دارد

  سرعت چرخش موتور

  1400 دور

 • ظرفیت دیگ

  11 کیلو

  مخزن

  دوقلو

  خشک کن

  دارد

  سرعت چرخش موتور

  1400 دور

 • ظرفیت دیگ

  10 کیلو

  مخزن

  دوقلو

  خشک کن

  دارد

  سرعت چرخش موتور

  1400 دور

 • ظرفیت دیگ

  4.5 کیلو

  مخزن

  دوقلو

  خشک کن

  دارد

  سرعت چرخش موتور

  1400 دور

برخی از ویژگی‌های محصولات بنس
تنوع محصول
کیفیت محصول
گارانتی محصولات