فرم نظرسنجی

نظر سنجی

سوالات (امتیاز از 5 رضایت کامل ، تا 1 عدم رضایت)

شماره مدرک : BFM020 شماره بازنگری : 01
آیا از قیمت محصول خریداری شده راضی هستید؟
آیا از کیفیت محصول خریداری شده راضی هستید؟
میزان رضایت خود را از نحوه پاسخگویی و عملکرد خدمات پس از فروش مشخص نمایید.
میزان رضایت خود را از کیفیت خدمات رسانی و خدمات ارائه شده مشخص نمایید.