• سری Running Water
  • قابلیت اتصال به آب شهری
  • تکنولوژی تصفیه آب با چهار فیلتر 
  • سه شیر آبریز آب سرد، ولرم و گرم
  • طراحی آبریز به صورت پدالی
  • مجهز به سیستم قفل کودک
  • سری Top Loading
  • تغذیه و منبع آب از قسمت بالای دستگاه
  • مجهز به محفظه یخچال (یخچال دار)
  • سه شیر آبریز آب سرد، ولرم و گرم
  • طراحی آبریز به صورت دکمه ای
  • مجهز به سیستم قفل کودک
  • سری Top Loading
  • تغذیه و منبع آب از قسمت بالای دستگاه
  • مجهز به محفظه یخچال (یخچال دار)
  • دو شیر آبریز آب سرد و گرم
  • طراحی آبریز به صورت پدالی
  • مجهز به سیستم قفل کودک
  • سری Top Loading
  • تغذیه و منبع آب از قسمت بالای دستگاه
  • مجهز به محفظه یخچال (یخچال دار)
  • دو شیر آبریز آب سرد و گرم
  • طراحی آبریز به صورت پدالی
  • مجهز به سیستم قفل کودک
  • سری Desktop
  • تغذیه و منبع آب از قسمت بالای دستگاه
  • دو شیر آبریز آب سرد و گرم
  • طراحی آبریز به صورت دکمه ای
  • مجهز به سیستم قفل کودک
برخی از ویژگی‌های محصولات بنس
تنوع محصول
کیفیت محصول
گارانتی محصولات