دووره آموزشی مازندران 1402

برگزاری سمینار آموزشی دستیاران فروش استان مازنداران

شرکت بنس به منظور خدمات رسانی بهتر و کار آمد به مشتریان عزیز خود در سراسر کشور اقدام به برگزاری سمینار آموزشی برای دستیاران فروش کرد تا  این عزیزان بتوانند به بهترین شکل ممکن پاسخگوی مشتریان باشند. به گزارش روابط عمومی بنس این سمینار آموزشی در استان مازنداران و با حضور جمع کثیری از دستیاران فروش، برگزار شد.

ادامه مطلب